Badania mikrobiologiczne

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem badania biegłości z zakresu badania mikrobiologicznego wody do spożycia przez ludzi.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: program MICROBIOLOGY

GermanEnglishPoland