Kolejne rundy!

Obiekty badań biegłości dla rund 6/IND/18 – Oznaczanie odporności na rozdrabnianie – Metoda Los Angeles oraz 7/IND/18 – Oznaczanie odporności  na ścieranie (mikro-Deval) w najbliższym czasie trafią do uczestników.

Zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa w kolejnych organizowanych rundach.

Aktualny harmonogram dystrybucji próbek/realizacji poborów:

Symbol rundy Program         Obiekt badań Wyznaczane wielkości Termin nadsyłania zgłoszeń Data dystrybucji próbek
16/CONS/18 CONSTRUCTION Kamień naturalny Jednoosiowa wytrzymałość na ściskanie 21-09-2018 r 24-10-2018 r
17/CONS/18 CONSTRUCTION Kamień naturalny Gęstość objętościowa 21-09-2018 r 24-10-2018 r
5/ENV/18 ENVIRON Osad ściekowy pH, sucha masa, azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, wapń, magnez, cynk 02-10-2018 r. 11-10-2018 r.
8/IND/18 INDUSTRY Kamień naturalny Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym 05-10-2018 r. 30-10-2018 r.
6/ENV/18 ENVIRON Ścieki BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, azot Kjeldahla, fosfor ogólny, kadm, kobalt, miedź, chrom, nikiel, cynk, ołów, arsen 31-10-2018 r. 14-11-2018 r.

GermanEnglishPoland