Microbiology

Zapraszamy do udziału w programie badań biegłości MICROBIOLOGY pozwalający sprawdzić swoje kompetencje w zakresie analiz mikrobiologicznych wody do spożycia. Oznaczanie Escherichia coli oraz bakterii grupy coli należy wykonać zgodnie z normą: PN-EN-ISO-9308-1:2014-12/A1.

Więcej informacji znajdą Państwo w Skróconym opisie programu

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

GermanEnglishPoland