Nowe programy

Nowe Programy

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi programami na 2019 rok:

PROGRAM ENVIRON- program badań biegłości obejmujący badanie właściwości chemicznych wód, gleb, odpadów, ścieków oraz osadów ściekowych.

PROGRAM SAMPLING- program badań biegłości dotyczący pobierania próbek gleby, wody, ścieków, osadów ściekowych, odpadów oraz kruszywa.

GermanEnglishPoland