Nowy zakres akredytacji

Od 3 grudnia 2018 r. zakres akredytacji naszego laboratorium został rozszerzony o kolejne metody badawcze, wśród których znalazła się m.in. wodoprzepuszczalność gruntów – parametr niezwykle istotny w ocenie stopnia zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Nowe usługi laboratoryjne obejmują również pomiary środowiska pracy, w tym hałas, oświetlenie elektryczne oraz stężenie pyłowych czynników szkodliwych. Aktualny zakres akredytacji dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji: www.pca.gov.pl

Akredytacja jest formalnym uznaniem kompetencji laboratorium do wykonywania określonych badań. Z punktu widzenia klientów stanowi ona potwierdzenie, że laboratorium spełnia wymogi określone m.in. w normie PN-EN ISO/IEC 17025 i realizuje swoje prace w sposób rzetelny.

GermanEnglishPoland