Szkolenie – pobieranie próbek wody do spożycia

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu poboru prób o tematyce:

 

„Pobieranie próbek wody do spożycia do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych”

 

W części teoretycznej zostaną omówione zagadnienia dotyczące poborów zgodnie z normami: PN-ISO 5667-5:2017-10 i PN-EN ISO 19458:2007. Natomiast w części praktycznej zostaną wykonane pomiary terenowe oraz zostanie omówione planowanie i dokumentowanie procesu poboru próbek.

Zapisy trwają do 12 lutego 2019 r.

Poniżej można pobrać plan szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy.

 

Plan szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

 

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres info@badaniabieglosci.pl

UWAGA: liczba miejsc organiczna, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szczegółowe informacje na temat szkolenia można uzyskać poprzez kontakt z  Działem Badań Biegłości:

tel: 41 3651013

e-mail: info@badaniabieglosci.pl

Zapraszamy do udziału!

GermanEnglishPoland