Recent Posts by konrad

Badania mikrobiologiczne

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem badania biegłości z zakresu badania mikrobiologicznego wody do spożycia przez ludzi. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: program MICROBIOLOGY
Read more

Nowy zakres akredytacji

Od 3 grudnia 2018 r. zakres akredytacji naszego laboratorium został rozszerzony o kolejne metody badawcze, wśród których znalazła się m.in. wodoprzepuszczalność gruntów – parametr niezwykle istotny w ocenie stopnia zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Nowe usługi laboratoryjne obejmują również pomiary środowiska pracy, w tym hałas, oświetlenie elektryczne oraz stężenie pyłowych czynników szkodliwych. Aktualny zakres akredytacji dostępny jest…
Read more

Nowe programy

Nowe Programy Zapraszamy do zapoznania się z nowymi programami na 2019 rok: PROGRAM ENVIRON- program badań biegłości obejmujący badanie właściwości chemicznych wód, gleb, odpadów, ścieków oraz osadów ściekowych. PROGRAM SAMPLING- program badań biegłości dotyczący pobierania próbek gleby, wody, ścieków, osadów ściekowych, odpadów oraz kruszywa.
Read more

Recent Comments by konrad

No comments by konrad yet.

GermanEnglishPoland