Recent Posts by konrad

Program INDUSTRY

INDUSTRY to cykliczny program badań biegłości obejmujący badania właściwości fizycznych kruszyw i kamienia naturalnego. Program oferuje wiele rund o szerokim zakresie analiz. Zachęcamy do zapoznania się z Harmonogramem. Harmonogram 2018 Zgłoś swój udział Skrócony opis programu 2018 Opis programu 2018        
Read more

Program CONSTRUCTION

CONSTRUCTION to cykliczny program badań biegłości obejmujący badania właściwości fizycznych i chemicznych kruszyw i gruntów. Program oferuje wiele rund o szerokim zakresie analiz. Harmonogram 2018 Zgłoś swój udział Skrócony opis programu 2018 Opis programu 2018        
Read more

Badania laboratoryjne

Badania fizykochemiczne • badania wód podziemnych i powierzchniowych, ścieków, gleb, odpadów i surowców skalnych, • badania zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, • monitoring składowisk odpadów, • monitoring środowiska wokół obiektów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (stacje paliw, elektrociepłownie, zakłady przemysłowe), • monitoring jakości odprowadzanych do środowiska ścieków deszczowych, przemysłowych, komunalnych. Badania fizykomechaniczne • badania gruntów dla potrzeb…
Read more

Materiały odniesienia

- Gęstość ziarn i nasiąkliwość  CERTYFICATE OF ANALYSIS gęstość i nasiąkliwość - Odporność na rozdrabnianie – metoda Los Angeles CERTYFICATE OF ANALYSIS losangeles - Odporność na ścieranie – metoda mikro-Deval CERTYFICATE OF ANALYSIS microdeval Posiadamy w ofercie również inne materiały odniesienia w zakresie badania kruszyw, gruntów oraz kamienia naturalnego, zainteresowanych prosimy o kontakt.
Read more

Recent Comments by konrad

No comments by konrad yet.

GermanEnglishPoland