Recent Posts by konrad

Programy SAMPLING i POOL WATER

Dzisiaj do naszej oferty dołączają dwa programy - SAMPLING i POOL WATER - zapraszamy do uczestnicwa ! Więcej informacji na stronach programów: POOL WATER SAMPLING
Read more

Program POOL WATER

Program badań biegłości POOL WATER obejmuje swym zakresem pobieranie i analizę próbek wody basenowej. Ocenie poddane zostanie pobieranie próbek wody basenowej oraz pomiary wykonane w terenie w zakresie pH, potencjał redoks, chlor wolny i związany. Formularz zgłoszeniowy 2017 (pdf) Formularz zgłoszeniowy 2017 (doc) Skrócony opis programu 2017 Opis programu 2017 ( wkrótce )
Read more

Program SAMPLING

Program SAMPLING to cykliczny program badań biegłości dotyczący pobierania próbek gleby, wody oraz ścieków. Więcej informacji znajduje się w pliku "Skrócony opis programu". Zapraszamy do udziału w programie! Harmonogram 2018 Zgłoś swój udział Skrócony opis programu 2018 Opis programu 2017 ( wkrótce )
Read more

Program GEOTECHNICS II

Nowy program badania biegłości GEOTECHNICS II jest unikalnym programem, który w swym zakresie obejmuje obszar inżynierii geotechnicznej. Dostępne w programie badania dotyczą norm serii ISO 17892 - Badania laboratoryjne gruntów. Do pobrania: Skrócony opis programu 2017 Formularz zgłoszeniowy 2017 (pdf) Formularz zgłoszeniowy 2017 (doc)
Read more

Recent Comments by konrad

No comments by konrad yet.

GermanEnglishPoland