Recent Posts by konrad

Nowe programy

Nowe Programy Zapraszamy do zapoznania się z nowymi programami na 2019 rok: PROGRAM ENVIRON- program badań biegłości obejmujący badanie właściwości chemicznych wód, gleb, odpadów, ścieków oraz osadów ściekowych. PROGRAM SAMPLING- program badań biegłości dotyczący pobierania próbek gleby, wody, ścieków, osadów ściekowych, odpadów oraz kruszywa.
Read more

Dodatkowy program – grunty

W pierwszej połowie listopada zapraszamy do udziału w dodatkowym programie porównań międzylaboratoryjnych, obejmującym badanie gruntów w zakresie: ·                 suma węglowodorów C6-C12, składniki frakcji benzyn - do 50 mg/kg s.m; ·                 suma węglowodorów C12-C35, składniki fakcji oleju - do 3000 mg/kg s.m.; ·                 zawartość suchej masy zgodnie z normą PN-ISO 11465:1999. Osoby zainteresowane udziałem w badaniach…
Read more

Microbiology

Zapraszamy do udziału w programie badań biegłości MICROBIOLOGY pozwalający sprawdzić swoje kompetencje w zakresie analiz mikrobiologicznych wody do spożycia. Oznaczanie Escherichia coli oraz bakterii grupy coli należy wykonać zgodnie z normą: PN-EN-ISO-9308-1:2014-12/A1. Więcej informacji znajdą Państwo w Skróconym opisie programu Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Read more

Recent Comments by konrad

No comments by konrad yet.

GermanEnglishPoland