Recent Posts by pozycjoner

Wykonywanie badań biegłości wody i ścieków

W ramach prowadzonego programu ENVIRON cyklicznie wykonujemy między innymi badania biegłości wody oraz badania biegłości ścieków. Badania biegłości wody Badania biegłości wody dotyczą wody do picia, wód powierzchniowych, wód z rzek i strumieni oraz wód podziemnych. Badania biegłości wody obejmują następujący zakres: pH, PEW, mętność, chlorki, siarczany, fluorki, azotany, azotyny, jon amonowy, utlenialność, wapń, magnez, twardość…
Read more

Recent Comments by pozycjoner

No comments by pozycjoner yet.

GermanEnglishPoland