Category Archives: Aktualności

Dodatkowy program – grunty

W pierwszej połowie listopada zapraszamy do udziału w dodatkowym programie porównań międzylaboratoryjnych, obejmującym badanie gruntów w zakresie: ·                 suma węglowodorów C6-C12, składniki frakcji benzyn - do 50 mg/kg s.m; ·                 suma węglowodorów C12-C35, składniki fakcji oleju - do 3000 mg/kg s.m.; ·                 zawartość suchej masy zgodnie z normą PN-ISO 11465:1999. Osoby zainteresowane udziałem w badaniach…
Read more

Microbiology

Zapraszamy do udziału w programie badań biegłości MICROBIOLOGY pozwalający sprawdzić swoje kompetencje w zakresie analiz mikrobiologicznych wody do spożycia. Oznaczanie Escherichia coli oraz bakterii grupy coli należy wykonać zgodnie z normą: PN-EN-ISO-9308-1:2014-12/A1. Więcej informacji znajdą Państwo w Skróconym opisie programu Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Read more

Nadchodzące rundy

Przypominamy o upływającym 5 października 2018 r. terminie nadsyłania zgłoszeń do rundy badań biegłości 8/IND/18 z zakresu badania kamienia naturalnego – Nasiąkliwość kamienia naturalnego. Runda badań biegłości jest realizowana w ramach Programu INDUSTRY objętego zakresem akredytacji - PT 007. Zgłoszenia do rundy dokonują Państwo przez Panel Obsługi Klienta PTCenter: PTCenter Więcej informacji: http://badaniabieglosci.pl/programs/program-industry/ Zachęcamy do…
Read more

Kolejne rundy!

Obiekty badań biegłości dla rund 6/IND/18 – Oznaczanie odporności na rozdrabnianie – Metoda Los Angeles oraz 7/IND/18 – Oznaczanie odporności  na ścieranie (mikro-Deval) w najbliższym czasie trafią do uczestników. Zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa w kolejnych organizowanych rundach. Aktualny harmonogram dystrybucji próbek/realizacji poborów: Symbol rundy Program         Obiekt badań Wyznaczane wielkości Termin…
Read more

GermanEnglishPoland