Category Archives: Aktualności

Szkolenie – pobieranie próbek wody do spożycia

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu poboru prób o tematyce:   „Pobieranie próbek wody do spożycia do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych”   W części teoretycznej zostaną omówione zagadnienia dotyczące poborów zgodnie z normami: PN-ISO 5667-5:2017-10 i PN-EN ISO 19458:2007. Natomiast w części praktycznej zostaną wykonane pomiary terenowe oraz zostanie omówione planowanie i dokumentowanie procesu poboru próbek.…
Read more

CONSTRUCTION i INDUSTRY 2019

Zapraszamy do zapoznania się z programem INDUSTRY na 2019 rok znajdującym się w zakresie akredytacji Działu Badań Biegłości Nr PT 007 oraz z programem CONSTRUCTION: PROGRAM INDUSTRY- program badań biegłości obejmujący badanie właściwości kruszyw i kamienia naturalnego. PROGRAM CONSTRUCTION- program badań biegłości obejmujący badanie właściwości kruszyw, kamienia naturalnego oraz gruntów.  
Read more

Badania mikrobiologiczne

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem badania biegłości z zakresu badania mikrobiologicznego wody do spożycia przez ludzi. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: program MICROBIOLOGY
Read more

Nowy zakres akredytacji

Od 3 grudnia 2018 r. zakres akredytacji naszego laboratorium został rozszerzony o kolejne metody badawcze, wśród których znalazła się m.in. wodoprzepuszczalność gruntów – parametr niezwykle istotny w ocenie stopnia zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Nowe usługi laboratoryjne obejmują również pomiary środowiska pracy, w tym hałas, oświetlenie elektryczne oraz stężenie pyłowych czynników szkodliwych. Aktualny zakres akredytacji dostępny jest…
Read more

GermanEnglishPoland