Category Archives: Oferta

Wykonywanie badań biegłości wody i ścieków

W ramach prowadzonego programu ENVIRON cyklicznie wykonujemy między innymi badania biegłości wody oraz badania biegłości ścieków. Badania biegłości wody Badania biegłości wody dotyczą wody do picia, wód powierzchniowych, wód z rzek i strumieni oraz wód podziemnych. Badania biegłości wody obejmują następujący zakres: pH, PEW, mętność, chlorki, siarczany, fluorki, azotany, azotyny, jon amonowy, utlenialność, wapń, magnez, twardość…
Read more

Zaawansowany system monitoringu CloudMetric

      Automatyczny system pomiarowy "CloudMetric" wielopunktowy pomiar temperatury, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności archiwizacja danych w pamięci wewnętrznej oraz na zewnętrznych nośnikach możliwość rozbudowania systemu o podgląd z kamer interfejsy komunikacyjne Ethernet/USB/GSM sygnalizacja alarmów przekroczenia zakresu temperatury e-mail/SMS odczyt danych z czujników nawet co 2 sekundy ekspozycja danych na specjalnie przygotowanej stronie internetowej możliwość zmian…
Read more

Ogólne informacje

Oferujemy programy badań biegłości laboratoriów poprzez organizację porównań międzylaboratoryjnych w szerokim zakresie. Oferowane badania biegłości organizowane są zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17043 – Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości. Gwarancją wysokiej jakości oferowanych usług są: • ponad 60-letnie doświadczenie w zakresie badań laboratoryjnych, • wykwalifikowana kadra, • wdrożone systemy zarządzania…
Read more

Badania laboratoryjne

Badania fizykochemiczne • badania wód podziemnych i powierzchniowych, ścieków, gleb, odpadów i surowców skalnych, • badania zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, • monitoring składowisk odpadów, • monitoring środowiska wokół obiektów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (stacje paliw, elektrociepłownie, zakłady przemysłowe), • monitoring jakości odprowadzanych do środowiska ścieków deszczowych, przemysłowych, komunalnych. Badania fizykomechaniczne • badania gruntów dla potrzeb…
Read more

GermanEnglishPoland