Category Archives: Programy

Program BIOGAS

Program badań biegłości BIOGAS obejmuje swym zakresem badanie prędkości przepływu gazów, stężenia i emisji dwutlenku węgla, stężenia i emisji metanu oraz stężenia tlenu. Formularz zgłoszeniowy 2017 (pdf) Formularz zgłoszeniowy 2017 (doc) Skrócony opis programu 2017 Opis programu 2017 ( wkrótce )
Read more

Program POOL WATER

Program badań biegłości POOL WATER obejmuje swym zakresem pobieranie i analizę próbek wody basenowej. Ocenie poddane zostanie pobieranie próbek wody basenowej oraz pomiary wykonane w terenie w zakresie pH, potencjał redoks, chlor wolny i związany. Formularz zgłoszeniowy 2017 (pdf) Formularz zgłoszeniowy 2017 (doc) Skrócony opis programu 2017 Opis programu 2017 ( wkrótce )
Read more

Program SAMPLING

Program SAMPLING to cykliczny program badań biegłości dotyczący pobierania próbek gleby, wody oraz ścieków. Więcej informacji znajduje się w pliku "Skrócony opis programu". Zapraszamy do udziału w programie! Harmonogram 2018 Zgłoś swój udział Skrócony opis programu 2018 Opis programu 2018
Read more

Program GEOTECHNICS

Program badania biegłości GEOTECHNICS jest unikalnym programem, który swym zakresem obejmuje obszar inżynierii geotechnicznej. Dostępne w programie badania dotyczą norm serii ISO 17892 - Badania laboratoryjne gruntów. Runda 1/GEO/18, 3/GEO/18 - brak wolnych miejsc! Runda 2/GEO/18, 4/GEO/18, 5/GEO/18 - ostatnie wolne miejsca   Harmonogram 2018 Zgłoś swój udział Skrócony opis programu 2018 Opis programu 2018
Read more

GermanEnglishPoland