Category Archives: Programy

Program MICROBIOLOGY

MICROBIOLOBY jest nowym, bezpłatnym programem badań biegłości obejmującym badania mikrobiologiczne wody do spożycia.   Wydłużony termin nadsyłania zgłoszeń do 16.03.2018 r. Harmonogram 2018 Zgłoś swój udział Skrócony opis programu 2018 Opis programu 2018 (wkrótce)  
Read more

DRINKING WATER

DRINKING WATER jest nowym, bezpłatnym programem badań biegłości obejmującym badania fizykochemiczne wody do spożycia.   Wydłużony termin nadsyłania zgłoszeń do 16.03.2018 r. Harmonogram 2018 Zgłoś swój udział Skrócony opis programu 2018 Opis programu 2018 (wkrótce)
Read more

Program BIOGAS

Program badań biegłości BIOGAS obejmuje swym zakresem badanie prędkości przepływu gazów, stężenia i emisji dwutlenku węgla, stężenia i emisji metanu oraz stężenia tlenu. Formularz zgłoszeniowy 2017 (pdf) Formularz zgłoszeniowy 2017 (doc) Skrócony opis programu 2017 Opis programu 2017 ( wkrótce )
Read more

Program POOL WATER

Program badań biegłości POOL WATER obejmuje swym zakresem pobieranie i analizę próbek wody basenowej. Ocenie poddane zostanie pobieranie próbek wody basenowej oraz pomiary wykonane w terenie w zakresie pH, potencjał redoks, chlor wolny i związany. Formularz zgłoszeniowy 2017 (pdf) Formularz zgłoszeniowy 2017 (doc) Skrócony opis programu 2017 Opis programu 2017 ( wkrótce )
Read more

GermanEnglishPoland