Category Archives: Programy

Program POOL WATER

Program badań biegłości POOL WATER obejmuje swym zakresem pobieranie i analizę próbek wody basenowej. Ocenie poddane zostanie pobieranie próbek wody basenowej oraz pomiary wykonane w terenie w zakresie pH, potencjał redoks, chlor wolny i związany. Formularz zgłoszeniowy 2017 (pdf) Formularz zgłoszeniowy 2017 (doc) Skrócony opis programu 2017 Opis programu 2017 ( wkrótce )
Read more

Program SAMPLING

Program SAMPLING to cykliczny program badań biegłości dotyczący pobierania próbek gleby, wody oraz ścieków. Więcej informacji znajduje się w pliku "Skrócony opis programu". Zapraszamy do udziału w programie! Formularz zgłoszeniowy 2017 (pdf) Formularz zgłoszeniowy 2017 (doc) Skrócony opis programu 2017 Opis programu 2017 ( wkrótce )
Read more

Program GEOTECHNICS

Program badania biegłości GEOTECHNICS jest unikalnym programem, który swym zakresem obejmuje obszar inżynierii geotechnicznej. Dostępne w programie badania dotyczą norm serii ISO 17892 - Badania laboratoryjne gruntów.   Harmonogram 2017 Formularz zgłoszeniowy 2017 (pdf) Formularz zgłoszeniowy 2017 (doc) Skrócony opis programu 2017 Opis programu 2017 ( wkrótce )
Read more

Reklama

Strona internetowa www.badaniabieglosci.pl jest unikalną stroną trafiającą do bardzo ścisłego grona odbiorców, którymi są osoby decyzyjne w laboratoriach badawczych (kierownicy laboratoriów, kierownicy ds. jakości, kadra zarządzająca). Strona jest najwyżej pozycjonowaną stroną w zakresie badań biegłości. Korzystają z niej laboratoria badawcze działające w wielu obszarach takich jak ochrona środowiska i materiały budowlane. Liczba odwiedzin miesięcznie wynosi…
Read more

GermanEnglishPoland