Ogólne informacje

Oferujemy programy badań biegłości laboratoriów poprzez organizację porównań międzylaboratoryjnych w szerokim zakresie.
Oferowane badania biegłości organizowane są zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17043 – Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.

Gwarancją wysokiej jakości oferowanych usług są:
• ponad 60-letnie doświadczenie w zakresie badań laboratoryjnych,
• wykwalifikowana kadra,
• wdrożone systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001 i ISO 17025,
• profesjonalne systemy obróbki danych,
• udział w branżowych sympozjach i konferencjach,
• członkostwo w Klubie Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.
 

Porównania międzylaboratoryjne są najważniejszym narzędziem udowodnienia kompetencji laboratorium. Udział w porównaniach międzylaboratoryjnych umożliwia:
• monitorowanie i podnoszenie jakości wykonywanych analiz,
• sprawdzenie własnych kompetencji,
• ocenę metod i sprzętu.

Udział w porównaniach międzylaboratoryjnych jest wykorzystywany przez jednostki akredytujące jako podstawowy element potwierdzenia kompetencji laboratorium zarówno akredytowanego jak i ubiegającego się o akredytację wg wymogów ISO 17025.

W zakresie naszych usług jest również produkcja i sprzedaż materiałów odniesienia oraz wzorców miar.

GermanEnglishPoland