Porównania międzylaboratoryjne

Porównania międzylaboratoryjne

Porównania międzylaboratoryjne prowadzone przez Przedsiębiorstwo Geologiczne  S.A. mają na celu weryfikację poprawności wyników badań prowadzonych przez klika laboratoriów badawczych. Badania te pozwalają na wykrycie wszelkich nieprawidłowości oraz odstępstw od norm, co pozwala na przedstawienie jak najdokładniejszych wyników.

Wykonujemy między innymi:

Badania międzylaboratoryjne

Jako główne cele prowadzenia badań międzylaboratoryjnych można zaliczyć:

 • ocena zdolności laboratoriów do prowadzenia określonych badań,
 • identyfikacja problemów związanych z danym badaniem,
 • ustalenie porównywalności różnych metod badawczych,
 • identyfikacja różnic między laboratoriami,
 • ocena cech charakterystycznych metody badawczej,
 • certyfikacja materiałów odniesienia.

 

W ramach oferowanych programów laboratoria działające w obszarze środowiska naturalnego oraz przemysłu mają możliwość sprawdzić swoje kompetencje w szerokim zakresie analiz oraz pobierania próbek.

Oferowane programy:

 • ENVIRON
  • wody podziemne, wody do spożycia
  • gleby
  • osady ściekowe
  • ścieki
 • SAMPLING
  • pobieranie próbek wody do spożycia, wody podziemnej, z rzek i strumieni
  • pobieranie próbek wody basenowej, ścieków, gleb, odpadów, biogazu i kruszywa

 

 

GermanEnglishPoland