Program GEOTECHNICS

Program badania biegłości GEOTECHNICS jest unikalnym programem, który swym zakresem obejmuje obszar inżynierii geotechnicznej. Dostępne w programie badania dotyczą norm serii ISO 17892 - Badania laboratoryjne gruntów.

RUNDY 1/GEO/18, 3/GEO/18, 4/GEO/18 I 5/GEO/18- BRAK WOLNYCH MIEJSC

RUNDA 2/GEO/18- OSTATNIE WOLNE MIEJSCE

 

Harmonogram 2018

Zgłoś swój udział

Skrócony opis programu 2018

Opis programu 2018

GermanEnglishPoland