Program INDUSTRY

INDUSTRY to cykliczny program badań biegłości obejmujący badania właściwości fizycznych kruszyw i kamienia naturalnego. Program oferuje wiele rund, które znajdują się w Zakresie Akredytacji Nr PT 007.

Zachęcamy do zapoznania się z Harmonogramem oraz Opisem programu.

WOLNE MIEJSCA !

Istnieje możliwość zgłoszenia swojego udziału do rund:
· Runda 6/IND/18 – Kruszywo - Oznaczanie odporność na rozdrabnianie – Metoda: Los Angeles

· Runda 7/IND/18 – Kruszywo - Oznaczanie odporność na ścieranie (mikro-Deval)

Zgłoszenia przyjmowane są do 17-08-2018 r.

Harmonogram 2018

Zgłoś swój udział

Skrócony opis programu 2018

Opis programu 2018

 

 

 

 

GermanEnglishPoland