Program MICROBIOLOGY

MICROBIOLOGY jest nowym programem badań biegłości obejmującym badania mikrobiologiczne wody do spożycia z zakresu oznaczania liczby Escherichia coli i bakterii z grupy coli.

Zachęcamy do udziału !

Harmonogram 2018

Zgłoś swój udział

Skrócony opis programu 2018

Opis programu 2018 (wkrótce)

 

GermanEnglishPoland