Program MICROBIOLOGY

MICROBIOLOGY jest nowym programem badań biegłości obejmującym badania mikrobiologiczne wody do spożycia z zakresu oznaczania liczby Escherichia coli i bakterii z grupy coli.

Zachęcamy do udziału !

Zgłoś swój udział

Skrócony opis programu 2019

Opis programu 2019 (wkrótce)
 

GermanEnglishPoland