Program SAMPLING

Program SAMPLING to cykliczny program badań biegłości dotyczący pobierania próbek gleby, wody oraz ścieków. Więcej informacji znajduje się w pliku "Skrócony opis programu". Zapraszamy do udziału w programie!

Harmonogram 2019

Zgłoś swój udział

Skrócony opis programu 2019

Opis programu 2019

GermanEnglishPoland