Program SAMPLING

Program SAMPLING to cykliczny program badań biegłości dotyczący pobierania próbek gleby, wody oraz ścieków. Więcej informacji znajduje się w pliku "Skrócony opis programu". Zapraszamy do udziału w programie!

Harmonogram 2018

Zgłoś swój udział

Skrócony opis programu 2018

Opis programu 2018

GermanEnglishPoland